Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; tập huấn, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngành TNMT năm 2023
Chương trình - Kế hoạch
Chương trình Hội nghị
Kế hoạch Hội nghị
Tham luận
Vụ Đất đai
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đắk Lắk
Hà Tĩnh
Hải Phòng
Cà Mau
Bình Định
Bạc Liêu
Thừa Thiên Huế
Đồng Tháp
Hà Nam
Hà Giang
Hà Nội
Tập hợp Văn bản trả lời các tổ chức, cá nhân
I. Lĩnh vực đất đai
1.Hỏi - Văn bản 54- Quảng Ninh 16.2.2024 - xử lý về GCN QSD Đ
1. 353 - Trả lời Văn bản 54 của Quảng Ninh
2.Hỏi - 362 - Nam Định 07.02 - về gia hạn sử dụng đất
2. 1500 - trả lời - 362 - Nam Định
3. Hỏi - 430 Lạng Sơn 24.8.23 - giải quyết khiếu nại
3. 8388 - trả lời 430 - Lạng Sơn
4. Hỏi - 528 Hà Tĩnh 17.02.23 - hồ sơ cấp GCN
4. 671 - trả lời 528 - Hà Tĩnh
5. Hỏi - 929 Quảng Nam 26.4.23 - Cấp GCN lần đầu
5. 5145 - trả lời 929 - Quảng Nam
6. Hỏi - 1051 Hòa Bình 05.7.23 - tồn đọng kéo dài
6. 623 - trả lời 1051 - Hòa Bình
7. Hỏi - 1089 Cà Mau 07.4.23 - Góp quyền sử dụng đất
7. 7505 - trả lời 1089 - Cà Mau
8. Hỏi - 1118 - Sơn La 07.4.23 - giải quyết khiếu nại
8. 644 - trả lời 1118 - Sơn La
9. 8513 - trả lời 1286 - TT Huế
9. Hỏi - 1286 TT Huế - góp vốn bằng quyền SDĐ
10. Hỏi - 2152 Sóc Trăng 08.8.23 - xử lý đất sử dụng không hiệu quả
10. 1247 - trả lời 2152 - Sóc Trăng
11. Hỏi 2170 - 15.6.23 Vĩnh Phúc - thanh tra về đất đai
11. 1650 - trả lời - 2170 - Vĩnh Phúc
12. Hỏi - 2201 - Nam Định 26.12.23 - khắc phục hậu quả vi phạm đất đai
12. 69 - trả lời - 2201 - Nam Định
13. Hỏi - 3060 Thái Bình 20.10.23 - xử lý vi phạm đất đai
13. 1875 - trả lời - 3060 - Thái Bình
14. Hỏi - 3114 Uông Bí - Quảng Ninh 19.10.23 - xử lý vi phạm đất đai
14. 1781 - trả lời - 3114 - Uông Bí
15. Hỏi - 3174 Sơn La 14.9.23 - xử lý vi phạm đất đai
15. 1470 - trả lời 3174 - Sơn La
16. Hỏi - 3234 Nam Định 25.8.23 - xử lý vi phạm đất đai
16. 1752 - trả lời 3234 - Nam Định
17. Hỏi - 4005 Phú Yên 08.8.22 - vướng mắc đất công nghiệp
17. 8212 - trả lời 4005 - Phú Yên
18. Hỏi - 4821 Hà Tĩnh 16.11.23 - dự án Khu lế hội
18. 245 - trả lời 4821 - Hà Tĩnh
19. Hỏi - 5124 Thái Nguyên 22.12.23 - xác định hộ sx trực tiếp đất nông nghiệp
19. 77 - trả lời 5124 - Thái Nguyên
20. Hỏi - 8143 TT Huế 04.8.23 - vướng mắc thực hiện KLTT của TTCP về đất công nghiệp
20. 8616 - trả lời 8143 - TT Huế
21. Hỏi - 14095 BRVT 08.11.22 - xác định đất hạ tầng trong công nghiệp
21. 6344 - trả lời 14095 - BRVT
22. Hỏi - 4456 Quảng Ninh - xác định tên thủ tục hành chính
22. 1136 - trả lời 4456 - Quang Ninh
23. 933 trả lời STNMT Đăk Lăk - một số nội dung về đất đai
24. DD 286 trả lời Ninh Bình - giải quyết đơn tố cáo
25. DD 410 gui VPDDKDDD Ninh Bình - giải quyết đơn tố cáo
26. DD 933 gui STNMT Đăk Lăk - cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (đặc biệt trong lĩnh vực tiếp cận đất đai)
27. DD 1136 gui STNMT Quảng Ninh - xác định tên thủ tục hành chính theo Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT
28. DD 1226 gui STNMT tinh An Giang - cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp
29. DD 1514 gui STNMT Hà Giang - thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
30. DD 2839 trả lời Lạng Sơn - thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai do nhận chuyển nhượng
31. DD 1558 trả lời TPHCM 29.12.23 - Thông tin trên GCN
32. DD 1554 trả lời Hải Dương - thực hiện thủ tục đất đai
33. DD 1550 trả lời An Giang 28.12.23 - thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất
34. DD 1517 trả lời Bình Dương 25.12.23 - thực hiện đăng ký biện pháp giao dịch đảm bảo trong trường hợp cá nhân nhận thế chấp quyền sử dụng đất của cá nhân
35. DD 1446 trả lời Nghệ An 11.12.23 - cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng tại các dự án
36. DD 1549 trả lời Đồng Nai 28.12.23 - ghi chú tại sổ cấp Giấy chứng nhận
37. DD 406 trả lời Gia Lai 28.4.23 - chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
38. DD 151 trả lời CTy Phú Đức Chính (BRVT) - thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
II. Lĩnh vực môi trường
1. Hỏi - Văn bản 662 - Kon Tum - 16.3.23 - xác định hành vi vi phạm
1. 453 - Trả lời Văn bản 662 - Kon Tum
2. Hỏi - Văn bản 683 - Thái Nguyên 06.3.23 - thủ tục hành chính môi trường
2. Trả lời - 683 - Thái Nguyên
3. MT 696 Hà Nội 16.3.23 - hướng dẫn Luật BVMT 2020
3. MT 696 trả lời
4. MT 813 Hà Nam 14.4.23 - dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt BVMT
4. MT 813 trả lời
5. MT 1042 Sơn La 03.4.23 - Hướng dẫn báo cáo, giấy phép môi trường
5. MT 1042 trả lời
6. MT 1270 Cao Bằng 26.5.23 - hướng dẫn báo cáo ĐTM
6. MT 1270 trả lời
7. MT 1344 ngày 04.4.23 Trà Vinh - thủ tục môi trường du lịch kết hợp nông nghiệp sinh thái
7. MT 1344 trả lời
8. MT 1422 Đà Nẵng 28.4.23 - hướng dẫn Luật BVMT 2020
8. MT 1422 trả lời
9. MT 1447 Cao Bằng 23.5.23 - hướng dẫn thủ tục MT với dự án xử lý chất thải
9. MT 1447 trả lời
10. MT 1571 Kon Tum 09.6.23 - phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ
10. MT 1571 trả lời
11. MT 1604 Bắc Giang 05.5.23 - thủ tục môi trường với đất dư thừa của dự án
11. MT 1604 trả lời
12. MT 1832 Quảng Ngãi 17.4.23 - hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ
12. MT 1832 trả lời
13. MT 1837 Quảng Ngãi 17.4.23 - hướng dẫn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
14. MT 1837 trả lời
15. MT 1878 Lai Châu 13.7.23 - thực hiện thủ tục môi trường đối với các dự án
15. MT 1878 trả lời
16. MT 2060 trả lời
16. MT 2060 Trà Vinh 07.7.23 - thủ tục môi trường đối với việc bốc dỡ, vận chuyển các bãi chứa vật liệu
17. MT 2094 BRVT 11.4.23 - thủ tục môi trường đối với trường hợp các dự án không triển khai thực hiện trong thời gian 24 tháng
17. MT 2094 trả lời
18. MT 2304 Lai Châu 29.8.23 - thủ tục môi trường đối với dự án đường dây và TBA 110kV
18. MT 2304 trả lời
19. MT 2638 Sơn La 01.8.23 - đối tượng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường các dự án thuỷ điện
19. MT 2638 trả lời
20. MT 3512 An Giang (QĐ)
20. MT 3512 An Giang 13.10.23 - khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc loại hình khai thác cát
20. MT 3512 trả lời
21. MT 3607 An Giang 19.10.23 - thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản cát sông phục vụ các công trình giao thông trọng điểm
21. MT 3607 trả lời
22. MT 3987 BRVT 23.6.22 - thủ tục môi trường đối với các công trình hồ chứa nước
22. MT 3987 trả lời
23. MT 4245 Khánh Hòa 30.9.22 - một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, xử lý số tiền ký quỹ CTPHMT
23. MT 4245 trả lời
24. MT 5116 Hải Phòng 09.10.23 - môi trường đối với hộ nuôi nhuyễn thể
24. MT 5116 trả lời
25. MT 5914 Bình Thuận 11.12.23 - việc áp dụng hành vi vi phạm hành chính trong quá trình xử lý vi phạm
25. MT 5914 trả lời
26. MT 6064 Ninh Thuận 12.12.23 - hồ sơ môi trường đối với Dự án đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới
26. MT 6064 trả lời
27. MT 6181 TPHCM 06.7.23 - thủ tục môi trường của dự án ở 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên
27. MT 6181 trả lời
28. MT 7221 Hà Nội 20.9.23 - báo cáo ĐTM (trong đó có lòng, bờ, bãi sông)
28. MT 7221 trả lời
III. Lĩnh vực khoáng sản
1. KS 1451 - Lâm Đồng 14.6.23 - xác định chuyển hồ sơ vi phạm
1. KS 1451 trả lời
2. KS 3643 ngay 30.10.2023 - phân tán nhỏ, lẻ
2. KS 3643 trả lời ngay 20.02.2024
3. KS 5073 Quảng Ninh 19.9.23 - xử phạt VPHC về ký quỹ BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản
3. KS 5073 trả lời
4. KS 505 Thanh Hóa - tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp được cấp phép khai thác
4. KS 505 Trả lời - 1 (Y)
5. KS 99 ngày 11.01 Trà Vinh - trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp giấy phép khai thác khoáng sản
5. KS 99 trả lời
6. KS 127 ngày 17.01 Yên Bái - cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
6. KS 127 Trả lời
7. KS 4132 Hà Tĩnh - thủ tục thực hiện các dự án nạo vét lòng hồ, đập và tận thu khoáng sản
7. KS 4132 trả lời
8. KS 5444 Bình Dương - thực hiện Nghị định 67/2019
8. KS 5444 trả lời
9. KS 4624 Hà Tĩnh - điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản
9. KS 4624 trả lời
10. KS 8395 Thanh Hóa - tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
10. KS 8395 trả lời
11. KS 2773 Bình Định - thủ tục thu hồi khoáng sản tại bãi chứa tạm phát sinh trong quá trình thi công dự án đầu tư xây dựng công trình
11. KS 2773 trả lời
12. KS 2967 Nam Định - giải quyết vướng mắc trong quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản
12. KS 2967 trả lời
13. KS 2232 Lâm Đồng 07.9.23 - đo đạc, xác định khoáng sản đã khai thác
13. KS 2232 trả lời
14. KS 2677 Lâm Đồng 19.10.23 - Xử phạt VPHC khoáng sản
14. KS 2677 trả lời
15. KS 3470 Lâm Đồng - xác định hành vi vi phạm về đất đai trong khoáng sản
15. KS 3470 trả lời
IV. Lĩnh vực biển đảo
1. B 358 Nam Dinh 30.5.23 - xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển
1. B 358 trả lời
2. B 613_Quang Binh 20.3.23 - vướng mắc trong giao khu vực biển cho cá nhân, tổ chức đã sử dụng
2. B 613 trả lời
3. B 2101_Phu Yen 09.5.23 - điều chỉnh danh mục các khu vực đã thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
3. B 2101 trả lời
4. B 3356 Quang Ninh 30.6.23 - thẩm quyền xác định và công bố bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đối với các đảo không thuộc huyện đảo và các đảo nhỏ
4. B 3356 trả lời
5. B 4076 Ben Tre 14.9.23 - dự án nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển
5. B 4076 trả lời
6. B 4160 Binh Thuan 06.9.23 - xác định khu vực nhật chìm với vật chất nạo vét
6. B 4160 trả lời
7. B 4357 Binh Thuan 09.11.23 - ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển
7. B 4357 trả lời
V. Lĩnh vực biến đổi khí hậu
1. BĐKH 1181 gui STNMT TTHue - quy trình, thủ tục đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của dự án VIE/401
2. BĐKH 283 BTNMT - lựa chọn nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ tín chỉ các-bon rừng từ REDD+
3. BĐKH 8401 BTNMT - TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 98/2023/QH15
4. BĐKH 16 gửi Cong ty CP Se San 3A - mua bán tín chỉ các-bon
5. BĐKH 459 gui Cong ty TNHH Toyota Tsusho Viet Nam_Signed - quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh I-REC
6. BĐKH 994 gửi So TNMT An Giang - Lựa chọn năm kiểm kê khí nhà kính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm kê khí nhà kính và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
7. BĐKH 1164 gửi Sở TNMT tỉnh Trà Vinh - Xác nhận tín chỉ các-bon rừng_Signed
8. BĐKH 1515 gui Sở TNMT Tp. HCM - triển khai thẩm định kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở_Signed
9. BĐKH 252 gui So TNMT TP. Ho Chi Minh - triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15
10. BĐKH 1296 hướng dẫn việc thực hiện đánh giá tác động do BĐKH - Thái Bình
11. BĐKH 1513 gui Sở TNMT Bình Dương về thực hiện quy định GNPT_Signed
12.BĐKH 1514 gui Sở TNMT Quảng Ninh về thực hiện quy định GNPT_Signed
VI. Lĩnh vực viễn thám
1. VT 7100 trả lời
1. VT 7100_UBND HCM 02.8.23 - xây dựng cơ sở dữ liệu về viễn thám