Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 8h00 - 8h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ
2 8h05 - 8h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
3 8h20 - 8h30 Phát biểu của đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
4 8h30 - 9h00 Báo cáo Kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương Vụ trưởng Vụ Pháp chế
5 9h00 - 9h30 Báo cáo các nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) Lãnh đạo Tổng cục Môi trường
6 9h30 - 10h00 Phát biểu ý kiến của các Đại biểu và thảo luận Các điểm cầu
7 10h00 - 10h15 Giải lao giữa giờ
8 10h15 - 11h00 Phát biểu ý kiến của các Đại biểu và thảo luận Các điểm cầu
9 11h00 - 11h20 Báo cáo giải trình thêm của các đơn vị trực thuộc Bộ
10 11h20 - 11h40 Phát biểu bế mạc của Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
2 Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)
3 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
4 Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 8 tháng cuối năm 2020
5 Chương trình hội nghị