Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1 14h00 - 14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh Văn phòng Bộ
2 14h05 - 14h20 Báo cáo về Chương trình hành động của Ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
3 14h20 - 15h20 Báo cáo các chương trình, kế hoạch công tác Thủ trưởng các đơn vị theo phân công
4 15h20 - 15h45 Trao đổi, thảo luận Các đại biểu
5 15h45 - 16h15 Phát biểu của các Thứ trưởng
6 16h15 - 16h45 Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
7 16h45 - 17h00 Trao Biểu trưng ghi công cho Đồng chí Võ Tuấn Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 (Dự thảo) Chương trình hành động của Ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ
2 (Dự thảo) Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ
3 (Dự thảo) Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ
4.1 Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4.2 Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 (Dự thảo) Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Ngành TN&MT
6 (Dự thảo) Báo cáo Chương trình công tác của Bộ năm 2024