Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1 07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu
2 08h00 - 08h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị
3 08h05 - 08h30 Xem Phim tư liệu Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường
4 08h30 - 10h00 Phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương
5 10h00 - 11h00 Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
6 11h00 - 11h15 Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bế mạc Hội nghị
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường
2 Tham luận của các đơn vị thuộc Bộ
3.1 Tham luận của các địa phương
3.2 Tham luận của UBND tỉnh An Giang
3.3 Tham luận của tỉnh Hà tĩnh