Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
1 15h00 - 15h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức
2 15h05 - 15h15 Phát biểu khai mạc Ông Lê Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT
3 15h15 - 16h00 Chuyên đề 1: Một số kinh nghiệm đàm phán văn kiện quốc tế Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao
4 16h00 - 16h45 Chuyên đề 2: Các nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường trong đàm phán điều ước quốc tế về kinh tế - thương mại Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương
5 16h45 - 17h00 Giải lao
6 17h00 - 17h30 Chuyên đề 3: Trao đổi kinh nghiệm trong chuẩn bị và đàm phán các Công ước, Thoả thuận quốc tế về tài nguyên và môi trường Ông Lê Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT
7 17h30 - 17h45 Thảo luận
8 17h45 - 18h00 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT Thứ trưởng Lê Công Thành
TÀI LIỆU KHÓA TẬP HUẤN