Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1 14h00-14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ
2 14h05-14h20 Báo cáo đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành tài nguyên và môi trường Thứ trưởng Trần Quý Kiên
3 14h20-14h35 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
4 14h35-16h30 Trao đổi, thảo luận Toàn thể Hội nghị
5 16h30-16h40 Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
6 16h40-17h00 Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
II. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Báo cáo Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường Văn phòng Bộ
2 Báo cáo Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 Vụ Pháp chế
3 Tham luận: Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản thời gian qua Cục Khoáng sản Việt Nam
4 Báo cáo: Tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
5 NQ24 THAM LUẬN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tổng cục Khí tượng thuỷ văn
6 NQ24 Tham Luận: Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Cục Địa chất Việt Nam
7 NQ24 THAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ NỘI DUNG CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Cục Biến đổi khí hậu
8 NQ24 THAM LUẬN: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC Cục quản lý tài nguyên nước
9 NQ24 THAM LUẬN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW Vụ Đất đai
10 NQ24 KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng