Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 6 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
1 14h00 - 14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh Văn phòng Bộ
2 14h05 - 14h30 Báo cáo kết quả công tác tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2023 Chánh Văn phòng Bộ
3 14h30 - 15h15 Trao đổi, thảo luận Các đại biểu
4 15h15 - 15h45 Phát biểu của các Thứ trưởng
5 15h45 - 16h00 Phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
GẶP MẶT, TRI ÂN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ
1 16h00 - 16h15 Giới thiệu và phát biểu tri ân Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Thứ trưởng Trần Quý Kiên
2 16h15 - 16h30 Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà
3 16h30 - 16h45 Phát biểu của Bộ trưởng Bộ TN&MT Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
4 16h45 - 17h00 Trao quà lưu niệm và tặng hoa Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí Lãnh đạo Bộ
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Danh sách đại biểu tham dự Giao ban tháng 6 2023 2h-4h Văn phòng
2 PL 01 Theo doi chuong trinh XD VBQPPL 2023.doc Vụ Pháp chế
3 PL 02 CTCT năm 2023 Văn phòng Bộ
4 PL 03a PL giai ngan von su nghiep Vụ Kế hoạch - Tài Chính
5 PL 03b Giai ngan von dau tu 2023 Vụ Kế hoạch - Tài chính
6 PL 04 Tinh hinh giai quyet TTHC 06 thang dau nam 2023 Văn phòng Bộ
7 PL 05 Theo doi NV CP Tuan 27 Văn phòng Bộ
8 PL 06a Theo doi NV GDTP Vụ Pháp chế
9 PL 06b Theo doi NV DGTS Vụ Pháp chế