Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
8h00’-8h05’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
8h05’-8h15’ Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Trần Quý Kiên
8h15’-8h30’ Các nhiệm vụ trọng tâm và kinh nghiệm phối hợp, triển khai thực hiện Đề án 06/CP Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ
8h30’-8h40’ Kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về TN&MT Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06), Bộ Công an.
8h40’-8h50’ Hướng dẫn kết nối, cung cấp DVCTT “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh Đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
08h50’-09h00’ Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDLQG về dân cư Đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
09h00’-11h30’ Trao đổi thảo luận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương Các đơn vị tham gia
11h30’-11h45’ Kết luận, bế mạc Hội nghị Thứ trưởng Trần Quý Kiên
TÀI LIỆU HỘI THẢO
TÀI LIỆU MÔ TẢ TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔ HÌNH TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TRÊN TOÀN QUỐC
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TRÊN TOÀN QUỐC - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP API
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ VIỆC TÍCH HỢP, KẾT NỐI DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG LÀM GIÀU CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Công văn số 1552/BTTTT-THH
Công văn số 761/VPCP-KSTT
Phụ lục Công văn 761/VPCP-KSTT
Công văn số 3768-BTNMT-VP
Công văn số 5186/BTNMT-CNTT