Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
1 14h00 - 14h10 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức
2 14h10 - 14h20 Giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
3 14h20 - 14h30 Khai mạc hội thảo Lãnh đạo Cục CNTT & DL TNMT
4 14h30 - 15h00 Giới thiệu về dữ liệu mở cơ quan nhà nước và Cổng dữ liệu mở quốc gia Đại diện Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
5 15h00 - 15h30 Giới thiệu về Hệ tri thức Việt số hóa Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ
6 15h30 - 15h45 Nghỉ giải lao
7 15h45 - 16h15 Kiến trúc kho dữ liệu mở ngành TN&MT Cục CNTT&DL TNMT
8 16h15 - 16h30 Quy định về cập nhật thông tin, dữ liệu TN&MT công bố trên Hệ tri thức Việt số hóa Cục CNTT & DL TNMT
9 16h30 - 16h50 Thảo luận Các đại biểu
10 16h50 - 17h00 Kết luận & bế mạc hội thảo Lãnh đạo Cục CNTT&DL TNMT
TÀI LIỆU HỘI THẢO
1 Báo cáo đặc tả Kiến trúc Kho dữ liệu mở ngành TN&MT
2 Dự thảo Quy định về cập nhật thông tin, dữ liệu TN&MT công bố trên Hệ tri thức Việt số hóa
3 Báo cáo thuyết minh danh mục dữ liệu mở cơ quan nhà nước
4 Quyết định số 3166/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế cập nhật CSDL của Bộ TN&MT lên Hệ tri thức Việt số hóa