Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
NGÀY 1 - 11/10/2019
1 08:00 - 08:15 Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị.
2 08:15 - 08:20 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị. Ban tổ chức
3 08:20 - 08:25 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Trần Quý Kiên
4 08:25 - 08:35 Phát biểu chào mừng của UBND thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng
5 08:35 - 09:05 Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm tiếp theo. Cục CNTT & DLTNMT
6 09:05 - 09:25 Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trên không gian mạng. Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
7 09:25 - 09:45 Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương. Cục CNTT & DLTNMT
8 09:45 - 09:50 Chụp ảnh lưu niệm Hội nghị. Hội nghị
- 09:50 - 10:05 Nghỉ giải lao
9 10:05 - 10:25 Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia. Tổng cục Quản lý Đất đai
10 10:25 - 10:45 Giới thiệu Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
11 10:45 - 11:05 Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường (quan trắc, đa dạng sinh học..). Tổng cục Môi trường
12 11:05 - 11:25 Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Cục Quản lý Tài nguyên nước
13 11:25 - 11:45 Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành. Cục CNTT & DLTNMT
- 11:45 - 14:00 Nghỉ trưa
14 14:00 - 14:15 Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Cục CNTT & DLTNMT
15 14:15 - 14:35 Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành tài nguyên và môi trường. Vụ Khoa học và Công nghệ - Cục CNTT & DLTNMT
16 14:35 - 14:55 Giới thiệu các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử. Các đối tác chuyển giao giải pháp, công nghệ.
17 14:55 - 15:30 Trao đổi về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ. Các Sở TN&MT các tỉnh
- 15:30 - 15:45 Nghỉ giải lao.
18 15:45 - 16:45 Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Hội nghị
19 16:45 - 17:00 Kết luận Hội nghị của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên
- 17:00 Trao tặng quà lưu niệm Hội nghị Hội nghị
NGÀY 2 - 12/10/2019
- Tham quan thực tế tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng. Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng
- Hướng dẫn, giải đáp, trao đổi về kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập, xây dựng, quản lý, vận hành, công bố, cung cấp, chia sẻ, tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường. Cục CNTT & DLTNMT
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Chương trình hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019 Cục CNTT & DLTNMT
2 Tham luận ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng
3 Tham luận ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở TN&MT Đà Nẵng Sở TN&MT Đà Nẵng
4 Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0 Cục CNTT & DLTNMT
5 Phụ lục Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0 Cục CNTT & DLTNMT
6 Mẫu Kiến trúc ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh Cục CNTT & DLTNMT
7 Dự thảo Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành. Cục CNTT & DLTNMT
8 Giới thiệu hệ thống xác minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên nền tảng blockchain VNPT-IT