Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019
1 13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức
2 14:00 – 14:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng Bộ
3 14:05 – 14:20 Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ ngành tài nguyên môi trường Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Vĩnh Khang
4 14:20 – 14:45 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao Phó Chánh Văn phòng Vũ Văn Long
5 14:45 – 15:15 Thảo luận và hỏi đáp
6 15:15 – 15: 30 Nghỉ giải lao
7 15:30 – 16:00 - Giới thiệu một số ứng dụng mới phục vụ công tác văn phòng (hệ thống quản lý nhiệm vụ, hệ thống quản lý tài liệu hội nghị, hệ thống hscv phiên bản mobile mới). - Một số vấn đề liên quan đến sử dụng Hệ thống hồ sơ công việc Báo cáo viên Cục CNTT và Dữ liệu TNMT
8 16:00 – 16:45 Thảo luận và hỏi đáp
9 16:45 – 17:00 Ý kiến kết luận Lãnh đạo Văn phòng Bộ
10 18: 00 Ăn tối
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2019
1 08:00 – 08:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng Bộ
2 08:05 – 08:15 Lãnh đạo Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Trần Quý Kiên
3 08:15 – 09:00 - Một số nội dung mới của Luật bảo vệ bí mật nhà nước - Việc xây dựng danh mục bảo vệ bí mật nhà nước cho các Bộ, ngành và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay Báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an
4 09:00 – 09:45 Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng Báo cáo viên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an
5 09:45 – 10:15 Thảo luận và hỏi đáp
6 10:15 – 10:20 Chụp hình lưu niệm
7 10:20 – 10:35 Nghỉ giải lao
8 10:35 – 11:00 Nhận biết, xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo viên Cục CNTT và Dữ liệu TNMT
9 11:00 – 11:30 Thảo luận và hỏi đáp
10 11:30 – 11:45 Tổng kết và bế mạc Hội nghị Thứ trưởng Trần Quý Kiên
11 12:00 Ăn trưa
Tài liệu hội nghị
1 Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
1.1 Phụ lục 1: Mẫu đề cương báo cáo tổng kết công tác năm áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2 Giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao
3 Giới thiệu một số ứng dụng mới phục vụ công tác văn phòng (hệ thống quản lý nhiệm vụ, hệ thống quản lý tài liệu hội nghị, hệ thống hscv phiên bản mobile mới).
4 Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường
5 Phòng chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay
6 Nhận biết, xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường