Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn”
1 8h00-8h30 Đăng ký đại biểu Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT
2 08h30-08h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ trưởng Trần Bình Trọng
3 08h45- 09h00 Phát biểu chỉ đạo Hội thảo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
4 09h00-09h30 Kinh nghiệm thế giới về ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn đô thị và phục hồi tài nguyên Đại học Griffith, Úc Dr.Sunil Herat
5 09h50- 10h05 Kinh nghiệm của Hàn quốc về chính sách mới trong quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn chuyên gia chính sách PhD. Kim In Hwan
6 09h50- 10h05 Chiến lược đề xuất của UNIDO nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế theo cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn UNIDO Ms. Hoang Thi Dieu Linh
7 10h05-10h20 Kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu Viện Chiến lược, CSTN&MT Dr. Nguyễn Hoàng Nam
8 10h25-10h30 Nghỉ giải lao
9 10h30-10h45 Một số sáng kiến ​​và chính sách tiêu biểu của Úc trong xử lý và tái chế chất thải nhựa Đại học Griffith, Úc
10 10h45- 11h45 Thảo luận
11 11h45-12h00 Kết luận Hội thảo, Bế mạc Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân