Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Chương trình hội nghị
1 07h30-08h00 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức
2 08h00-08h05 Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ
3 08h05-08h30 Phát biểu khai mạc Bộ trưởng Trần Hồng Hà
4 08h30-08h40 Phát biểu chào mừng Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa
5 08h40-09h00 Báo cáo về việc giải quyết các kiến nghị của địa phương gửi đến Bộ. Vụ trưởng Vụ Pháp chế
6 09h00-11h10 Phát biểu thảo luận của các địa phương và trao đổi của các đơn vị thuộc Bộ
7 11h10-11h30 Kết luận, bế mạc Hội nghị.
8 11h30-12h00 Trao cờ Thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Cụm Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
9 12h00 Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
10 Ăn trưa
Báo cáo chuyên đề
1 Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
2 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai
3 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước
4 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và khoáng sản
5 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
6 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn
7 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu
8 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
9 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo
10 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám
11 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
12 Báo cáo chuyên đề công tác pháp chế
13 Báo cáo chuyên đề công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
14 Báo cáo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra
15 Báo cáo chuyên đề quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc bộ và sở tài nguyên và môi trường
16 Báo cáo các chính sách lớn trong đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường
17 Báo cáo dự kiến những định hướng lớn sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai
18a Giới thiệu Luật đo đạc và bản đồ
18b Giới thiệu Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ